Videotvorba

Vývojem online doby si videa všech formátů upevnila svou pozici. Čísla hovoří jasně. Koncový zákazník si raději obsah zhlédne než přečte. 

Videa vytvářím od samotného scénáře až po závěrečnou postprodukci. 

Videa